Quang Minh hăng hái tham gia vào các hoạt động của lớp học

Sau khi tham gia lớp học MathKids Quang Minh đã tiến bộ hơn rất nhiều. Con đã bớt nói tự do ở trong lớp và hăng hái tham gia vào các hoạt động của lớp học, đối với các hoạt động nhóm con cũng khá năng động và tích cực.

Con quan sát và tưởng tượng tốt nên con tiếp thu nhanh các bài toán liên quan đến hình dạng cơ bản, khi cô yêu cầu tìm ví dụ con đã tìm được câu trả lời về hình tam giác. Con làm bài tập đếm hình đơn tốt. Cô giáo mong Quang Minh sẽ ngày càng tiến bộ hơn nữa.

Lượt đọc: 300