CON BẠN THUỘC KIỂU TÍNH CÁCH NÀO?

“Character is much easier kept than recovered – Gìn giữ tính cách sẽ dễ hơn là phục hồi nó.” theo Thomas Paine Thật vậy, tự cổ chí kim ông bà ta cũng có nói “Cha mẹ sinh con trời sinh tính” nghĩa là cha mẹ sinh con người của con, nhưng tính tình của con là do trời cho, chẳng ai làm gì hơn được. Đây là câu nói […]

FasTracKids là gì?

fastrackids nâng cao kỹ năng học tập

FasTraKids là gì? FasTrackids có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ?
FasTracKids là chương trình Làm giàu kiến thức, Phát triển tư duy và Não bộ, Rèn luyện kỹ năng dành cho trẻ em. Đây là chương trình bản quyền của Hoa Kỳ và hiện đang được dạy tại hơn 50 nước trên thế giới.

0961362606