STAR OF THE MONTH

Hệ Thống Giáo Dục Bé Thông Minh xin được chúc mừng 21 bạn nhỏ FasTracKids nhí đã đạt giải thưởng trong chương trình STAR OF THE MONTH tháng 3 vừa qua

Các giải thưởng của chương trình bao gồm:
 • Hard working Star – Ngôi Sao chuyên cần, chăm chỉ học tập
 • Creative Star – Ngôi Sao có nhiều ý tưởng sáng tạo
 • Remarkable Presentation Star – Ngôi Sao thuyết trình
 • Best Teammate Star – Ngôi Sao vui vẻ giúp đỡ bạn bè
 • Flexible Problem Solver Star – Ngôi Sao có nhiều quyết định hay
 • Funny Actor/Artist Star – Ngôi Sao diễn viên vui nhộn
 • Rising Star – Ngôi Sao đang lên
 • Awesome Artist Star – Ngôi sao có nhiều tác phẩm đẹp
 • Active Star – Ngôi sao năng động
 • Young Scientist Star – Ngôi sao Khoa học nhí
 • Best Effort Star – Ngôi sao có nhiều nỗ lực
 • Responsible Leader Star – Ngôi Sao trưởng nhóm được yêu mến

Active Star Best Effort Star Best Effort Star Best Effort Star Best Teammate Star Creative Star Creative Star Creative Star Rising Star Rising Star Best Effort Star Rising Star Best Effort Star Hardworking Star Hardworking Star Awesome Artist Star Hardworking Star Rising Star Active Star Rising Star Rising Star

Lượt đọc: 391