Khả năng quan sát của Ngọc Anh khá tốt

Óc quan sát của con tốt khi con có thể nêu ra rất nhiều đồ vật mang tính đối xứng ở quanh mình, sau đó con có thể vẽ lại những đồ vật đó chính xác và đẹp. Con hoàn thành các bài tập như Nguyên nhân – Kết quả, Giải quyết khó khăn nhanh với nội dung chính xác, logic. Trải qua quá trình học tập con đã bớt nhút nhát và hăng hái hơn rất nhiều.

Lượt đọc: 322