Quang Sử hào hứng tham gia các hoạt động lớp MathKids

Bố mẹ cháu Quang Sử đã nhận được báo cáo tình hình học tập của Quang Sử do cô gửi.  Gia đình rất mừng vì cháu hào hứng tham gia mọi hoạt động trong lớp học MathKids. Sau thời gian học toán tại lớp của cô, mẹ cháu nhận thấy cháu rất thích đi học và luôn mong đến thứ 7 để được đi học. Về nhà, cháu cũng rất hay quan sát về ngược chiều hay xuôi chiều kim đồng hồ. Bố mẹ cháu rất cảm ơn sự quan tâm của cô.

Lượt đọc: 356