Minh Khôi tiếp thu bài nhanh và hăng hái phát biểu

Bố mẹ Minh Khôi cảm ơn cô giáo khi nhận được những nhận xét rất chi tiết về tình hình học tập môn Diễn thuyết, kịch và nghệ thuật của Minh Khôi.

Trong suốt thời gian tham gia các môn học vừa qua tại Fastrackids, gia đình nhận thấy con có nhiều hứng thú nhất khi được học bộ môn này. gần đây con có những tiến bộ vượt bậc trong học tập và tác phong cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, con tập trung trong giờ học, tiếp thu bài nhanh và rất hăng hái phát biểu, kết quả là con đạt danh hiệu ngôi sao của tuần.

Lượt đọc: 340