Khả năng sử dụng từ ngữ của Phương Linh được trau dồi nhiều hơn

Khả năng sử dụng từ ngữ của Phương Linh được trau dồi nhiều hơn thông qua môn Văn học sáng tác. Con có cơ hội sử dụng các từ ngữ dùng để miêu tả về hình dáng nhân vật hay cảm xúc của nhân vật. Trong khi lắng nghe các câu truyện, con có thể ghi nhớ nội dung câu chuyện một cách chi tiết và biết cách rút ra những bài học cho bản thân mình thông qua những câu chuyện này. Trên lớp con cũng hăng hái tham gia đóng kịch, nhớ được lời thoại tốt và giọng nói trôi chảy.

 

 

Lượt đọc: 289