Giang Nam hiểu lợi ích của việc nhìn nhận cả hai mặt của một vấn đề

Mẹ Giang Nam đã nhận được email của cô, cảm ơn những nhận xét chi tiết và cả những gợi ý về phương pháp rèn luyện thêm cho con ở nhà.

Mẹ cũng rất vui về sự thông báo tình hình học tập của con ở trên lớp: ” Khi nghe các câu chuyện trong bài “Hai mặt của một câu chuyện” con hiểu lợi ích của việc nhìn nhận cả hai mặt của một vấn đề và biết phân tích ví dụ thực tế. Trong cuộc sống luôn luôn phải nhìn nhận cả hai mặt của một tình huống, một câu chuyện, cân nhắc những thuận lợi và khó khăn rồi mới đi đến quyết định có nên làm hay không”.

Sau khi nhận được email này, từ tối nay mẹ con sẽ cố gắng giành nhiều thời gian hơn nữa cho con. Mẹ cũng rất mong cô giáo tiếp tục quan tâm và cùng cha mẹ con rèn luyện con thêm nữa.

Một lần nữa cảm ơn cô!

Lượt đọc: 243