Đức Trí có phản ứng nhanh nhạy với những hoạt động liên quan đến từ ngữ

Đức Chí có phản ứng nhanh nhạy với những hoạt động liên quan đến từ ngữ. Với vốn từ vựng phong phú, con nhanh chóng tìm ra phương án trả lời cho những câu hỏi của cô giáo hoặc những cách thức giải quyết vấn đề nhanh gọn. Trong các bài tập thực hành con cũng có khá nhiều tiến bộ, con thể hiện bản thân mình với các bạn một cách tự nhiên, chia sẻ các ý kiến, quan điểm của mình một cách thoải mái.

Lượt đọc: 331