Sáng tạo ở trẻ nhỏ – Phần 1

Theo Sara Gable – Chuyên gia khuyến nông nhà nước, phát triển con người tại Columbia:  “Sáng tạo nhiều hơn một sản phẩm – đó là một quá trình. Một bức tranh thú vị, một văn bản kích thích tư duy, hoặc một phản ứng duy nhất, có thể là ví dụ về công trình sáng tạo, nhưng người quyết định làm như họ vẽ, chạm trổ, viết và suy nghĩ là cốt lõi của quá trình sáng tạo”. Mục tiêu của bài viết này là mở rộng sự hiểu biết về quá trình sáng tạo cho cha mẹ và những người đang nuôi nấng trẻ em và thanh thiếu niên.

Sáng tạo giống với cái gì?

Nghệ thuật và âm nhạc là những ví dụ phổ biến của trẻ trở thành những người trưởng thành làm thay đổi thế giới của chúng ta.

Khuyến khích sáng tạo

Giáo viên và cha mẹ có thể giúp con em mình học cách suy nghĩ và

Lượt đọc: 3,380