Một số đặc điểm chung của trẻ có năng khiếu

Đây là những yếu tố điển hình do các nhà giáo dục nhấn mạnh, như là biểu thị của tài năng. Rõ ràng, không có đứa trẻ xuất sắc về mọi mặt.

  1. Cho thấy khả năng suy luận vượt trội và rõ rệt khi xử lý các ý tưởng, có thể dễ dàng khái quát từ những sự kiện cụ thể và có thể nhìn thấy mối quan hệ tế nhị, có khả năng giải quyết vấn đề vượt trội.
  2. Liên tục cho thấy                              Translator: Vũ Lan Phương                                                                      

Lượt đọc: 3,528