Nhận diện trẻ có năng khiếu

Trong báo cáo trình lên quốc hội tháng 8 năm 1971, Cựu Ủy viên Giáo dục Hoa Kỳ, ông Sidíney P. Marland, Jr tuyên bố:

Trẻ có hay hành động chung. Những học sinh sử dụng các kĩ năng nhóm và đàm phán trong các tình huống khó khăn có thể chứng minh năng khiếu lãnh đạo. Nhiều giáo viên nhìn nhận sự lãnh đạo thông qua mối quan tâm của học sinh và kĩ năng giải quyết vấn đề. Đặc điểm lãnh đạo bao gồm sự tự tin, trách nhiệm, hợp tác, một khuynh hướng thống trị, và khả năng thích nghi dễ dàng với các tình huống mới. Những học sinh này có thể được nhận diện thông qua các công cụ như các hành vi định hướng quan hệ giữa các cá nhân cơ bản (FIRO-B).

Trực quan và nghệ thuật biểu diễn. Những học sinh có năng khiếu nghệ thuật thể hiện tài năng đặc biệt trong tầm nhìn nghệ thuật, âm nhặc, múa, kịch, hoặc các nghiên cứu khác có liên quan. Những học sinh này được phát hiện bằng cách sử dụng những bản mô tả công việc như những thước đo sản phẩm sáng tạo, được xây dựng cho những trường công tại Detroit bởi Patrick Byrons và Beverly Ness Parke của trường đại học tổng hợp Wayne.

Khả năng tinh thần vận động. Điều này liên quan đến khả năng vận động cảm giác, chẳng hạn như những kĩ năng thực tế, không gian, cơ khí và thể chất. Nó hiếm khi được sử dụng như một tiêu chí trong các chương trình năng khiếu.

Translator: Vũ Lan Phương

Lượt đọc: 2,598