Thái Hòa đi học về rất nhớ kiến thức

 Mẹ bé Thái Hòa lớp MathKids SP5SA chia sẻ con đi học về rất nhớ kiến thức, thứ hai đầu tuần đi học ở trên trường mẫu giáo nói chuyện về các kiên thức được học thì các bạn cứ “há hốc mồm” nghe, cô giáo ở mẫu giáo khen con học tiến bộ và hỏi là cho con học đi học thêm ở đâu mà ngôn ngữ phát phát triển tốt. Những hôm Thái Hòa bị ốm mẹ không cho đi học thì con ở nhà cứ  đòi được đi học vì con rất thích tới lớp.

 

Lượt đọc: 489