Quang Sử rất thích đi học lớp FasTracKids

Mẹ bé Quang Sử học lớp FasTracKids lớp Zuma khen các cô khéo cho kiên thức vào đầu các con. Ở nhà Quang Sử cũng hay kể chuyện trên lớp với bố mẹ. Có lần con kể về các Châu lục vanh vách làm bố mẹ rất ngạc nhiên bởi đến bố mẹ còn không biết được hết các Châu.

Lượt đọc: 494