Khả năng tư duy và quan sát của Bảo Khanh ngày càng tiến bộ

Bảo Khanh luôn cố gắng hoàn thành bài tập của mình một cách tốt nhất. Khả năng tư duy và quan sát của con có những tiến bộ nhất định nên có những bài toán, con có những cách giải quyết rất thông minh. Với những hoạt động cần vận dụng khả năng suy luận, con đã biết cách phân tích để tìm ra những điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề. Hơn nữa, con cũng đã biết cách giải thích tại sao lại làm như vậy. Mong rằng con sẽ ngày càng tự tin và mạnh dạn hơn nữa.

Lượt đọc: 284