Đình Đức có tự tin hơn sau khi tham gia lớp học FasTracKids

Đình Đức có tự tin hơn sau khi tham gia học FasTracKids được một thời gian, con thể hiện mình tự nhiên hơn những buổi đầu rất nhiều. Trong giao tiếp, con có tiến bộ trong kỹ năng nói. Con chuẩn bị nội dung cho bài nói tốt hơn và ghi nhớ về cách nói đủ câu hơn. Biết sử dụng nhiều hơn các từ ngữ để diễn đạt cho ý tưởng. Cô giáo cũng nhận xét con có tiến bộ trong ngôn ngữ cơ thể, con đã biết sử dụng các động tác để chỉ vào bài nói của mình khi thuyết trình.

Lượt đọc: 268