Huy Khang có tiến bộ trong sự tập trung

Mẹ Huy Khang xin cảm ơn cô giáo đã gửi báo cáo về tình hình học tập của con. Sau một khoảng thời gian tham gia lớp học, mẹ thấy con đã tiến bộ lên trông thấy, đặc biệt là về khả năng diễn đạt. Con có thể nói năng rõ ràng, đủ câu và có sự tập trung trong học tập.

Lượt đọc: 497