Tuấn Hiệp biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến của mình

Tuấn Hiệp có thế mạnh ở trí thông minh về Toán học, Logic và Không gian. Bố mẹ Tuấn Hiệp đã nhận được bản nhận xét của cô giáo về con. Tuấn Hiệp cũng nói rằng con rất thích đến lớp học MIDA. Trong các hoạt động nhóm, con rất hăng hái tham gia và giúp đỡ các bạn. Con còn biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến của mình với các bạn khác.  Hy vọng sau khóa học MIDA, con sẽ ngày càng tự tin hơn trong học tập.

Lượt đọc: 619