Ngọc Quang rất thích các thí nghiệm trên lớp

Ngọc Quang rất hay kể chuyện lớp học và môn học, cũng như các thí nghiệm con được làm ở trên lớp. Có một vài thí nghiệm con đặt biệt thích như gieo hạt đỗ, xem sự phát triển của cây cối.

Chương trình MIDA cũng giúp cho con có thêm các kiến thức về tự nhiên, xã hội. Gia đình rất mong trung tâm có thêm những buổi học chuyên sâu để con được rèn luyện nhiều hơn nữa.

Lượt đọc: 701