Trẻ ở bậc trung học cần trang bị những kĩ năng sống nào?

Bây giờ con của bạn đang gần như ở tuổi dậy thì và những thay đổi “bất thường” của cơ thể có thể khiến trẻ băn khoăn lúng túng, thậm chí sợ hãi. Cha mẹ cần trò chuyện với con về những thay đổi tâm sinh lý trước khi bước vào tuổi dậy thì cũng như khuyến khích các con tìm hiểu những Hãy thảo luận với trẻ những dấu hiệu và hiện tượng đó để trẻ được chuẩn bị về mặt tâm lý. Cả việc dùng nước hoa, chăm sóc tóc, chăm sóc da và các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục – HIV.

Hậu quả – Chúng ta muốn bảo vệ con trẻ khỏi những tổn hại và tổn thương, nhưng đôi khi điều đó là cần thiết với trẻ, để chúng tự nhận thức và tìm hiểu làm thế nào để quản lý cảm xúc của mình và khắc phục những hậu quả do mình gây nên.

Xác định trước thời gian những hậu quả của hành động gì chắc chắn phải đương đầu (không làm bài tập ở nhà, tụt hạng, nói dối, đến trễ, và tương tự). Thông báo cho trẻ trong cuộc họp gia đình vì tất cả mọi người là nhất thống.

Giữ nguyên hình phạt ở trường đối với hành vi kém của trẻ.

Cam kết – Khi bạn đưa ra quy định để làm cái gì đó, nó là sự ràng buộc cảu bạn. Một ai khác đang dõi theo bạn. Thay đổi quan điểm của bạn không phải luôn luôn là lựa chọn tốt. Giúp trẻ giữ cam kết của mình với bạn và với người khác. Điều đó có thể dạy cho trẻ không được vội vàng đưa ra các cam kết ngay lần đầu tiên – một bài học tốt để học hỏi.

Lan Phương

Lượt đọc: 1,989