Hải Đăng diễn đạt rõ ràng và ghi nhớ về cách nói đủ câu

Sau khi tham gia lớp học  FasTracKids, Hải Đăng đã thể hiện mình tự nhiên hơn buổi đầu rất nhiều. Con có thể thảo luận, đưa ra được nhiều ý kiến về tính sáng tạo và khả năng tưởng tượng, tham gia tích cực vào các hoạt động của bài học: tương tác bảng, trả lời câu hỏi, hoàn thành bài tập thực hành hay các hoạt động tập thể. Có nhiều tiến bộ trong kỹ năng nói. Con nói rõ ràng và ghi nhớ về cách nói đủ câu.

Lượt đọc: 414