Khả năng sáng tạo của Châu Anh được cải thiện đáng kể

Chương trình đã bổ sung rất nhiều những kiến thức, kỹ năng sống mà con chưa được học ở trường. Các bài học lý thuyết đi đôi với thực hành giúp con hiểu bài và ghi nhớ lâu hơn.

Khả năng sáng tạo của con được cải thiện đáng kể.

Lượt đọc: 695