Khả năng diễn đạt của Minh Trí đã tốt hơn trước

Sau môn học đầu tiên tại FasTracKids gia đình nhận thấy Minh Trí có rất nhiều sự tiến bộ.Thứ nhất đó là con tập trung chú ý nghe hơn, thứ 2 con mạnh dạn, tự nhiên hơn. Thứ 3 , gia đình nhận thấy khả năng diễn đạt của cháu đã tốt hơn trước.

Lượt đọc: 782