Bùi Quang Huy tiến bộ và tự tin hơn nhiều

Chị thấy con chị đã có nhiều tiến bộ khi tham gia lớp học FasTracKids, điểm tiến bộ rõ nét nhất mà chị nhận thấy là con đã có những tranh luận, hay đưa ra các ý kiến hay quan điểm của mình khi nói về vấn đề gì đó. Con cũng tự tin lên nhiều, hiện tại chị thấy kỹ năng nói của con cũng chưa thực sự được tốt hy vọng thời gian tới cô giáo cố gắng rèn luyện thêm cho con kỹ năng này.

Lượt đọc: 546