Kim Thủy rất hào hứng và thích thú đi học

Sau môn học đầu tiên gia đình thấy Kim Thủy rất hào hứng và thích thú đi học. Buổi học nào con cũng kể lại những gì được học trên lớp. Tuy nhiên, đúng như con giáo nhận xét về kỹ năng làm việc nhóm của con chưa tốt, con có tính hiếu thắng và không chấp nhận thất bại nên gia đình rất mong cô giáo sẽ rèn luyện giúp đỡ thêm cho con về kỹ năng này, bởi đây là một kỹ năng vô cùng quan trọng nó sẽ là nền tảng cho sự thành công sau này của con.

Lượt đọc: 530