Triệu Minh có ý thức hơn trong việc nói đủ câu

Triệu Minh thích đi học FasTracKids lắm cô Nhung ạ. Có những hôm con hơi nghịch ngợm mẹ nói là không cho theo học nữa thì Triệu Minh năn nỉ mẹ để được đi học. Chị thấy Triệu Minh có ý thức hơn trong việc nói đủ câu và có những mục tiêu phấn đấu để được thưởng sao, thường xuyên nhắc nhở mẹ đưa đi học đúng giờ.

Lượt đọc: 539