Nghệ thuật để thấu hiểu… Nghệ thuật

Người lớn, các bậc trẻ nên được hỏi về ý nghĩa riêng của mỗi biểu tượng.

  • Người lớn nên giữ  một thái độ cởi mở cũng như bao dung khi xem những tác phẩm của trẻ. Không nên áp đặt những khái niệm của người lớn vào bức tranh của trẻ.
  • Hãy nhẹ nhàng với trẻ, đồng thời thật tinh tế trong việc giữ tiến độ và thời gian của cuộc trò chuyện phù hợp với trẻ. Đặc biệt khi nội dung cuộc thảo luận xoay quanh một vấn đề với tác phẩm của trẻ, trẻ có thể cảm thấy do dự để thảo luận những gì trẻ đã làm, hoặc không sẵn sàng để thảo luận. Tốt nhất người lớn hãy tỏ ra nhẹ nhàng với những câu hỏi ở, và luôn sẵn sàng để ngỏ cuộc thảo luận ở những lần sau.
  • Lắng nghe, không nhận xét hay bình luận. Tất cả trẻ con đều cần sự đồng tình, sở thích cũng như thiên hướng của trẻ dễ bị thui chột nếu trẻ nhận thấy phụ huynh hoặc giáo viên không ủng hộ.
  • Hãy để ý đến cả những yếu tố khác như giọng nói, hành vi, cảm xúc, suy nghĩ – trẻ có thể xấu hổ, tĩnh lặng, né tránh, hoặc hứng thú khi sáng tạo nên tác phẩm hoặc thảo luận về nghệ thuật.
  • Hãy để ý đến sự lặp lại hoặc thay đổi trong tác phẩm của trẻ, khi trẻ vẽ hoặc xây dựng cùng một hình tượng, điều này có nghĩa là trẻ cần sự giúp đỡ hoặc đang cố gắng làm chủ tình huống, điều này đặc biệt đáng lưu ý trong giai đoạn khó khăn.
  •  

     


    Lượt đọc: 3,044