Minh Châu có khả năng lập luận và phản ứng rất tốt với các tình huống

Kết thúc 2 năm học tập tại FasTracKids, gia đình vô cùng hài lòng về chương trình. Mặc dù Minh Châu chưa biết chữ nhưng gia đình lại thấy điểm nổi bật nhất của con là khả năng lập luận và phản ứng rất tốt với các tình huống. Sau này có bất kỳ chương trình nào ở FasTracKids phù hợp với Minh Châu thì nhờ cô giáo liên hệ giúp để gia đình cho cháu tham gia.

Lượt đọc: 805