Thanh Thư tự tin và trả lời câu hỏi đúng trọng tâm hơn

Thanh Thư tự tin hơn , nói không ngọng nhiều như trước nữa và trả lời các câu hỏi cũng đúng trọng tâm hơn. Đặc biệt, Tuần nào Thanh Thư cũng nhắc bố mẹ về giờ đi học tại FasTracKids, mong cô giáo giúp đỡ thêm cho Thanh Thư để con phát huy thêm nữa.

Lượt đọc: 730