Hà Phan hào hứng kể lại các bài học FasTracKids

Hà Phan mới theo học nhưng con tỏ ra rất hào hứng, có hôm học môn ” Diễn thuyết, kịch nghệ và nghệ thuật” Hà Phan  về nhà  khoe với mẹ ” Mẹ ơi , Về nhà con cũng kể lại cho mẹ về cách làm ra phim hoạt hình… .

Lượt đọc: 622