Hoàng Hiệp đã tích cực giơ tay phát biểu trong lớp tiếng Anh

So với những buổi học đầu, Hoàng Hiệp đã thực sự cố gắng. Bé đã rất tích cực giơ tay lên bảng đọc bài và tham gia các hoạt động với bảng thông minh. Qua các bài học con đã ghi nhớ được phần lớn các từ mới. Bố mẹ Hoàng Hiệp rất vui nếu con cứ tham gia lớp học và ngày càng tiến bộ như này.

Lượt đọc: 347