Câu chuyện về chú Rắn xanh của Tuấn Anh

Tuấn Anh – Lớp Keny2 SA

– Cô giáo: Con hãy lên chọn 3 hình ảnh và kể 1 câu chuyện theo những hình ảnh mà con đã chọn

– Tuấn Anh: 1 con rắn rất thích nghe đài radio…

– Cô giáo ( gợi ý) : Vì sao con rắn thích nghe đài radio?

– Tuấn Anh: Vì chú màu xanh lá

Lượt đọc: 714