Quang Minh có tiến bộ nhất định về kỹ năng lắng nghe và quan sát

Sau khi tham gia lớp học FasTracKids, Quang Minh đã có những thay đổi tích cực ở một số khía cạnh. Khả năng ghi nhớ được cải thiện, con ghi nhớ một số thông tin nhất định và trả lời lại được cùng với sự hướng dẫn của cô giáo, có tiến bộ nhất định về kỹ năng lắng nghe và khả năng quan sát. Mẹ bạn cũng chia sẻ rằng trước đây mẹ không bao giờ bảo con viết được một chữ nào, ở lớp mầm non các cô cũng nói Quang Minh chưa chăm, chẳng chịu làm gì cả. Từ ngày con đi học ở lớp cô Linh, về nhà con đã viết được hết một quyển vở. Trong một số câu chuyện, con còn biết mẹ là người Việt Nam, Việt Nam ở Châu Á. Nói chung con giao tiếp nhiều hơn và rất vui khi được đi học FasTracKids

Lượt đọc: 269