Minh Uy có những tiến bộ rõ rệt trong giao tiếp

Gia đình đã nhận được email của cô giáo và đã đọc nội dung tổng kết đánh giá về tình hình học tập của cháu Minh Uy trong file cô gửi. Về kết quả học tập của cháu có những tiến bộ như cô giáo đã nêu quả thật mẹ cháu cảm thấy rất vui mừng. Đây là một môn học còn khá mới mẻ vì mang tính Sáng tạo và hình thức học  cũng khác ở các lớp con đã từng học nên còn có nhiều bỡ ngỡ với Minh Uy. Từ khi tham gia khóa học mẹ cháu thấy Minh Uy đã có những tiến bộ rõ rệt trong giao tiếp với bố mẹ và nói chuyện rất chuyên sâu về các chủ đề, cháu còn gợi ý câu trả lời và hướng người được hỏi về những khía cạnh khác nhau của câu chuyện. Gia đình cũng sẽ cố gắng thu xếp thời gian nhiều hơn để động viên và trao đổi với con thường xuyên về các bài học đã được tiếp thu trên lớp. Kính nhờ cô giáo hỗ trợ rèn luyện thêm cho con các kỹ năng mới trong các buổi học của chủ đề sau.

 

Lượt đọc: 343