Bài học nào có thí nghiệm Gia Khiêm đều làm thử

1. Gia Khiêm (Zuma2 SA): Con đi học về tỏ ra rất thích thú với bài học. Bài nào có thí nghiệm là con đều làm thử. Khi cô phát cho các bạn hạt đậu thần, con gieo trồng rất cẩn thận và bây giờ cây đã lớn lắm rồi.

Lượt đọc: 674