Cao Tuấn Minh đỗ trường Đoàn Thị Điểm nhờ học MathKids

Gia đình rất cảm ơn cô Châu đã dạy dỗ và kèm cặp Tuấn Minh khóa học Math Kids. Kết quả học tập của Tuấn Minh đạt được gần đây là nhờ công sức của các cô giáo, và phần lớn từ khóa học Math Kids của Trung tâm Bé Thông Minh qua các bài học khá tương đồng với một số nội dung tuyển sinh của trường Đoàn Thị Điểm. Chắc chắn rằng,  Tuấn Minh sẽ tiếp tục đồng hành với Bé Thông Minh trong những năm tới.

 

Lượt đọc: 635