Đức Anh thích lắp ô tô

Con thấy học ở lớp HUNA rất vui. Con được chơi với mô hình và lắp rất nhiều loại robot khác nhau. Con thích lắp nhất là ô tô. Con thích lắp mô hình động hơn mô hình tĩnh bởi với mô hình động con có thể điều khiển cho nó chạy được.

Lượt đọc: 709