Đức Khải thích thú khi được làm bác sỹ khám răng

Con mới học được lớp FasTracKids vài buổi thôi nhưng con thấy rất thích. Con thấy học ở đây rất vui, con được gặp gỡ nhiều bạn, được chơi với Bảng Thông Minh, được lên thuyết trình. Tuần trước con còn được thử làm bác sỹ khám răng nữa cô ạ!

Lượt đọc: 690