Đức Tiến đi học về rất vui vẻ và rất hay kể chuyện lớp học

Gia đình của Đức Tiến đã nhận và đọc email của cô giáo về báo cáo học tập của cháu. Cảm ơn cô giáo rất nhiều. Mình thấy cháu đi học về rất vui vẻ và cũng hay kể về buổi học FasTracKids cho bố mẹ nghe. Cứ đến ngày là con nhớ và nhắc bố mẹ đưa đi học ngay.

Bố mẹ được cô giáo thông báo ở lớp con hăng hái tham gia các hoạt động được tương tác với Bảng Thông Minh hoặc đóng kịch, làm việc nhóm với các bạn trong lớp, bố mẹ rất vui. Rất mong cô giáo rèn luyện thêm cho Đức Tiến để con ngày càng tự tin hơn nữa.

Lượt đọc: 435