Minh Quang hào hứng học môn Công Nghệ

Minh Quang rất thích học môn Công nghệ. Con đi học rất hào hứng và nhớ được kiến thức nên mẹ cũng rất vui. Vì con thích học công nghệ nên ngồi học tập trung hơn, chủ động lên thuyết trình nhiều hơn. Ở nhà, đôi khi con cũng bị nói ngọng một số từ giống như khi thuyết trình, mẹ sẽ chú ý hơn để sửa giúp con.

Lượt đọc: 557