Hà Phương đã biết nhường nhịn, hòa đồng hơn với các bạn

4. Hà Phương- Lớp SP4-SA: Đợt này mẹ nhận thấy Hà Phương đã có nhiều tiến bộ , ví dụ như khi đi học con không bắt bố mẹ mang theo balo rất nặng với nhiều sách vở nữa, nhờ có cô giáo khuyên bảo nên con đã có ý thức hơn. Trong các buổi học Hà Phương cũng tập trung hơn và hăng hái hơn trước rất nhiều. Cô giáo chia sẻ với mẹ, Hà Phương vẫn còn có tính ích kỉ và không nhường nhịn, chia sẻ với các bạn trong lớp, tính con cũng hung hăng còn hay đánh bạn. Cô giáo cũng  đã trao đổi với mẹ về các biện pháp kỉ luật để Hà Phương có ý thức hơn. Mẹ nhờ cô giáo và mong cô giáo rèn luyện thêm cho con vì con hay bị ốm thành ra cũng được chiều nhiều nên tính con hơi ích kỉ.

Lượt đọc: 617