Tùng Lâm sẽ cố gắng học thật giỏi môn Kinh tế

Mẹ Tùng Lâm có kể chuyện về con khi con kết thúc môn SDA và cô giáo giới thiệu môn tiếp theo là môn Kinh tế. Con có nghe mẹ nói chuyện với 1 người bạn là “Kinh tế giờ cũng khó khăn” thì sau đó con có nói với mẹ là “Mẹ ơi, môn sắp tới con học là môn Kinh tế rồi, con sẽ học thật giỏi môn này về giúp đỡ mẹ cho Kinh tế đỡ khó khăn”.

Lượt đọc: 815