Con rất hứng thú với lớp học FasTracKids

Từ trước đến nay, chưa thấy con thích học ở đâu như ở FasTracKids. Bình thường ở lớp mẫu giáo, hay các lớp học thêm khác, nếu bảo nghỉ học,

Lượt đọc: 1,167