Ham mê học tập hơn từ khi tham gia FasTracKids

Sau 2 năm học ở FasTracKids, chị cảm thấy con yêu thích việc học hành hơn, biết quan tâm và chia sẻ nhiều hơn với mẹ và em. Cách con diễn đạt một vấn đề với người khác cũng tự tin và rõ ràng hơn nhiều. con gái vẫn còn đòi mẹ hỏi cô xem ở đây có còn chương trình nào khác nữa không để con học tiếp. Nếu như ở lớp học khác, con hơi thu mình thì ở lớp FasTracKids, con được tự do và thoải mái thể hiện khả năng của mình nhiều hơn,

Lượt đọc: 1,445