Cảm ơn nhận xét của Cô Hương Giang

Tôi đã đọc nhận xét của Hương Giang ,cảm ơn cô đã có nhận xét rất cụ thể ,đúng với những gì mà gia đình đang quan tâm chăm sóc cháu . x

Lượt đọc: 1,234