RÈN LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO TRẺ

Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, thế kỉ của công nghệ, thế kỉ mà các khái niệm về không gian và thời gian không còn lớn như trước, và mọi hoạt động của con người từ lao động đến sinh hoạt đời thường đều gắn với máy móc. Tất cả tạo nên một guồng quay mạnh mẽ mà đòi hỏi con người cần rất nhiều tố chất mới có thể tồn tại và vươn xa được. Vì thế, mỗi trẻ em cần được rèn luyện cả về tư duy lẫn kỹ năng để có thể ứng phó được trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Một trong những cấp thiết để giúp trẻ khẳng định vị trí của mình trong tương lai đó chính là Tư duy sáng tạo.

 

Lượt đọc: 473