Nhật Minh đã hiểu được ý nghĩa của việc tiết kiệm tiền

Trong quá trình tham gia khóa học Bạn nhỏ Thông minh Tài chính. Nhật Minh đã biết cân nhắc lựa chọn những mặt hàng mình mong muốn để đưa ra quyết định chi tiêu, đồng thời con hiểu được rằng cần phải tiết kiệm tiền cho những lần chi tiêu sau đó. Trong tình huống thiếu tiền, Nhật Minh cũng đã nhanh nhẹn đưa ra các cách giải quyết như sẽ tiết kiệm thêm hoặc quyết định đi vay để mua. Con hiểu được những lợi ích của việc đi vay lúc đó nhưng người đi vay cũng chịu chi phí là phải trả lại tiền vay theo đúng thỏa thuận và cam kết.

Lượt đọc: 589