Hà Vy đã tiến bộ vượt bậc về ứng xử

Sau một thời gian cho con theo học chị thấy hài lòng về những gì con đạt được, đặc biệt là những biểu hiện của Hà Vy khi giao tiếp với mọi người (như họ hàng) hay ở trường học, con cũng đều được mọi người khen và khá ngạc nhiên về cách ứng xử. tinh thần can đảm ấy khiến bác sỹ cũng phải ngạc nhiên. Mẹ có trao đổi rằng vì con học ở FasTracKids nên mới được như thế. Có rất nhiều người quen của gia đình chị cũng hỏi thăm Hà Vy học ở đâu mà thấy ứng xử hay thế,

Lượt đọc: 704