FasTracKids! Hình thành ý thức tự giác và tính cẩn thận cho trẻ

Là một học sinh lý lắc, nói nhiều, khả năng diễn đạt còn lủng củng, rườm rà, lòng vòng, như kiểu ” con tằm nó ăn lá dâu…”, và đặc biệt chưa có ý thức gọn gàng, Con đã bắt đầu hình thành ý thức tự giác mỗi khi đi học FasTracKids, nhắc mẹ cho đi học đúng giờ, chỉ dùng ba lô và áo đồng phục FasTracKids, thậm chí có hôm từ nhà bà ngoại đi học, không có áo đồng phục,con còn bắt mẹ mua áo đồng phục mặc rồi mới vào học. Những món quà từ việc đổi sao, những bài tập thực hành FasTracKids, được Nhật Nam gìn giữ trong một tủ kính riêng trang trọng ở nhà, để mọi người biết con đã cố gắng học tập như thế nào ở FasTracKids.

Lượt đọc: 2,127