Duy Bảo “bây giờ con đã trở thành một nhà khoa học”

Duy Bảo nhà chị thích đi học FTK lắm. Sau mỗi buổi học con say sưa kể về bài học cho ba mẹ nghe. Khi học môn khoa học tự nhiên về nhà con rất thích tiến hành các thí nghiệm và giải thích những hiện tượng khoa học. Hôm học bài “Nước mặn và sự nổi” Duy Bảo về nhà yêu cầu mẹ phải tắt bếp ga đi gọi cả nhà xuống để làm thí nghiệm “trứng nổi” Con giải thích vì sao khi quả trứng có thể nổi được là vì con đã cho 7 thìa muối nên nước mặn giống như ở Biển chết. Khi học về sự hòa tan Duy Bảo đã làm thí nghiệm pha nước chanh để tìm hiểu về sự hòa tan. Bạn ấy đã dùng đến 7 quả chanh và chia cho cả nhà mỗi người một ly nước chanh. Khi nhận được huy hiệu đầu tiên của môn học con say sưa khoe với cả nhà rằng bây giờ con đã trở thành nhà khoa học rồi đấy!

Lượt đọc: 1,296